Search commences for man missing from FuvahmulahSearch efforts have started for a 49-year-old Maldivian man who went missing from Fuvahmulah City.

The man – Mohamed Shafeeu from Olhuthereyge – was reported missing from the Dhoodigan district of Fuvahmulah City last Friday night.

Shafeeu’s half-brother Ali Faheem spoke to “Sun” and said he was last heard from at 9:30 pm. 

And that the family has reported him as a missing person.

Faheem said that Shafeeu ate his dinner at his wife’s house and left at around 9:30 pm saying he needed to go to his house. Faheem said his wife had called out to him after discovering he had left both his phone and wallet, and that Shafeeu had replied that he was coming right back.

Faheem said Shafeeu was wearing a blue t-shirt and black jeans when he was last seen.

Police has confirmed the authority along with citizens of Fuvahmulah City were searching for a man reported missing from the city just after midnight, last Friday

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އުތުރު ދާއިރާ މަސީޙްގެ އަޅުވެތި ކަމުގައި އޮންނާކަށްރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތެރި މެމްބަރ. އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް ވެއްދި މައްސަލާގައި އަހަރެން އެ ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތެރި މެމްބަރ އަލީ ޝާޙު ވަނީ ސޮއިކޮއްފައެވެ.
ޝާހު މަޖްލީހުގެ ރައީސް އާއި މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާ ސީދާ ސަބަބެއް ނޭގުނު ކަމުގައި ވިޔަސް،   ޕީޕީއެމްގެ އުތުރު ދާއިރާގެ ބައެއް އެކްޓިވސްޓުން ބުނާ ގޮތުގައި  މަޖްލީސް ރައީސް މަސީޙް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ އާއި މެދު ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތު ކުރުންތަށް ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި،ޝާހު ދާއިރާއަށްޓަކައި ކުރަން ބޭނުންވާ އެއްވެސް ކަމަށް ފުރުސަތު ނުލިބޭކަމަށެވެ.

“މެމްބަރ ޝާހު ގެ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް! އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އުތުރު ދާއިރާ މަސީޙްގެ އަޅުވެތި ކަމުގައި އޮންނާކަށް ”  އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓެއް ކޮށްފައިވާ ޓުވިޓެއްގައި ވެއެެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ރައީސް އިބްރާހިމް ސައީދު، ޝާހުއަށް ސާބަސް ދަންނަވައި، ވިދާޅުވެފައިވަނީ މެމްބަރ ޝާހު ގެ ނިންމެވުމަކީ ހިތްވަރުގަދަ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި  މަސީޙް ވަކިކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މުޅިދާއިރާވެސް  ގަބޫލްކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

Councilaha vote Nidhinas Raees Yameenusha vote Dheney naeh ?


DDKv1nkUQAE12KF

އިއްޔެ ސަރޮކާރަހަ ތާއީދުކޯފޭ ޒުވާނުންތެކެއް ވެނީ ސައިކަލް ބުރެ ބާއްވާފޭ. މި ސައިކަލް ބުރެއި ބައިވެރިވީ ބައެއު ޒުވާނުން ހިފާގެން ތިބި ޕޯސްޓަރޮ ތެކެއި އޮއު ” ފުވައްމުލަކި ޒުވާނުން ކައުންސިލަހަ ވޯޓް ނިދިނަސް، ރައީސް ޔާމީނުށަ ވޯޓު ދެންނަ ނިކުންނާހިން ކަން ޔާގިން” އައެ.

އެކަމެކި ރަށި ޒުވާނުންގެ އެތެރެން ގިނަ މީހުން ޔަގީނެއް ނުން 2018 އި ރައީސް ޔާމީނުށަ ވޯޓް ދެންނަ ނިކުންނާހިން ކަންމާއި މެދެއި، ހަމަގާއިމެނަހަސް އެގެންނަ އޮއު ހަގީގަތަކީ މިކަހަލަ ސައިކަލް ބުރެތެކެއި ބައވެރިވޭ ގިނަ ކޫދުނަސް ޔަގީން ނުންކަން، ހަމަ އެކަނިި ވަޒީފައި ބިރައްޓަކައި ކެރަމުން އޭ ކަމެއު މީ..

ނިވިތާކަހަ ޤަސިމް ފްލައިޓެން އަގޮހެއު ކޮހޮ ރަށަހަ ދަތެރެ ފަށަންނަ މިމަހި 15 އި ވޭޑުނާސް،  އަދިޔަސް ސަރޮކާރެން ހުއްދަ ނިދެރެގެން ނިފެށީ އޯތީ، މިކައްމާހެދީއަސް ރައްޔިތުން ތީބީ ދަތް ރީޑި އަރާފޭ.

މިހެން ގޮހޮ ކެންނެން ކަމެއް، މިކަހަލަ ކަންތެތި ބައިވަރޮ.. ފެރެތަމާށަ  ވޯޓު ބޭނުންފަހޭ ޖެހެނީ، އަފުން ރައްޔިތުންގެ  އިޙުތިރާމް އާއި ލޯބި ހުވަންނަ. އަފުން ނަފްރަތުވޭލެކަހަ ކަންތެތި ބާގެނަ، 2018 އި ޔާމީނުށަ މިރަށެން ވޯޓު ދެންނެން  މާ ބޮޑޮ ވާލެއް ނިވެންނެން ނުނެ ؟

 

Mee Keekuran Bahataafai Huri Fulhi Thakeh kan Ingey tha ?


l_14669301101

މިރަށުގެ ކޮންމެ ގެއެއްގެ ފާރު މަތީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް 5 ލީޓަރު ގެ ފެންފުޅިތަކެއް ސަފަކަށް ވަނީ އަތުރާލާފައި އެވެ. މި ފެންފުޅިތަށް ފެނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އުފެދުނު ސުވާލަކީ މީ ކީއްކުރަން ކޮން ބޭނުމެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފުޅިތަކެއް ތޯ؟

ބައެއް ގޭގޭގެ ފާރު މަތީގައި އަތުރާލާފައި ހުރި ފުޅިތައް ފެނުމުން ކަމުގެ ހަގީގަތް ނޭގޭ މީހަކަށް ވާނީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. ޚުދު އަހަންނަށް ވެސް މިކަން ވީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގެ ބޭނުމާއި ހަގީގަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފެށީމެވެ.

ފާރުމަތީގައި ސަފަކަށް އަތުރާލާފައިވާ ފުޅިތަކާއި ބެހޭގޮތުން މި ރަށު ބައެއް މީހުންނާއި ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. އެ މީހުން ބުނީ އެއީ ފުރާޅު މައްޗަށް ބުޅާ އެރުނަ ނުދޭންވެގެން ކޮއްފައިވާކަމެއް ކަމަށެވެ. “މި ގޮތަށް ފާރު މަތީގައި ފުޅި އަތުރާފައި ހުރުމުން، ބުޅަލަށް ފާރު މައްޗަށާއި ފުރާޅަށް އަރަން އުދަގޫވާނެ ” ރަށުގެ މީހަކު ކިޔައިދިނެވެ.

ބުޅަލުގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވުމަށް އަމިއްލައަށް އީޖާދު  ކުރި މި ވަސީލަތަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ވަސީލަތެއް ކަމަށް މި ރަށުގެ މީހުން ބުނެއެވެ.

 

Lailatul Qadr HistoryLaylatul-Qadr (Arabic: لیلة القدر‎), The Night of Power, is the holiest night in the Islamic calendar. Muslims believe that on this night, the Quran was sent down from the heaven to the Earth

. The exact date of this night is unknown, but occurs on one of the last ten odd nights of Ramadan (21st, 23rd, 25th, 27th, or 29th). 

According to Islamic tradition, Muslims who stay up on this holy night worshipping God will have all their sins forgiven. Furthermore, they will be granted as many good deeds as though they had worshipped continuously for one thousand months (83.3 years).

Lailatul Qadr Facts

  • An entire chapter of the Quran, called “Al-Qadr” is devoted to explaining the merits of worshipping on Lailatul Qadr.
  • According to Islamic tradition, the following are signs of The Night of Power every year: A peaceful night with moderate temperatures, no shooting stars, and a moon that shines without rays. The sun, when it rises, will appear as a disk with no beams of light coming out of it.
  • Some Muslims believe that the entire Quran was revealed to Angel Gabriel on this night, who conveyed it to Muhammad verse by verse over a period of twenty-three years, when ordered to do so by God
  • Muslims who can afford to take time off work spend every single one of the last ten nights in prayer, hoping to find Laylatul Qadr, trying to emulate the traditions of the Prophet Muhammad. They fast during the day and study the Quran and pray during the night. The Prophet Muhammad used to do the same. In fact, according to his wife, he would tighten his belt and pray all night, and encouraged his family members to pray all night as well. (Bukhari, Sahih Bukhari, Volume 3, Book 32, Number 241)

  

“Fuvahmulah City ” Konkahala zamaaney City eh ?


ދުނިޔެ ދައްކާ ހަޤީގަތަކީ 21 ވަނަ ޤަރުނުގައި ގައިމް ކުރާ ޒަމާނީ ސިޓީއެއްގައި، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަށް ގާއިމްކުރުމާއި އެކު ވަޒީފާތަށް ވާންޖެހޭނީ އިތުރެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި އެކު ހެން ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލެމުންދިޔައީ ވަޒީފާތަކެވެ.

ނުވީތާކަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ. ހުރިހާ ބާރުތަކެއް  ވަނީ ހަނިކުރައްވައި،އެބާރުތަށް ސަރުކާރުގެ ބާރުގެދަށަ ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. 

މިއީ އެއްކަލަ ޒަމާންވީ ކަތީބީ ނިޒާމު ނޫންބާ؟ 

 

Raees Mamuoon Ger verikamah vure mihaaruge Kankan Rangalhu vaan jeheyne – Yumna


yum

ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމަށް ވުރެ  މިހާރުގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ވާންޖެހޭނެކަމަށް ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔުމްނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ޓިވީޓާރގައި އެ ކަމަނާއަށް އަށް ރައްދުދެއްވައި މިހާކު ކުރެއްވި ޓުވީޓަކަށް ރައްދުދެއްވައި ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައި އެވެ.

” ކީއްވެ ؟ ކުޑައިރު  ބައްޕާފުޅަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގަދަ އަވީގައި ކުޑަކުދިން ބެހެއްޓުމާއި ދެކޮޅަށް އަގަހުޅުވާ ވާހަކަ ނުދެއްކެވީ ؟ ” ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރި ކުރުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ސުވާލު ކުރެއްވައި ޔުމްނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓަކަށް ރައްދު ދެއްވައި މުނާޖީ ކިޔާ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓަކުން  ކުރި ޓުވިޓެއްގައި ވެއެވެ.

މުނާޖީގެ ޓުވީޓަށް ރައްދުދެއްވައި ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ ” އޭރުގެ ކަންކަމަށް ވުރެ މިހާރުގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ވަންވަނެ ދެއްތޯ ؟” މިހެންނެވެ.

ޔުމުނާގެ މި ޓުވީޓްއާއި އެކު ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނީ ޔުމްނާއަށް ރައްދުދެއްވައި ޓުވީޓް ކުރެއްވި ފަރާތަށެވެ.

ރައްދުދެއްވި ބައެއް  މީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި  އެރާއި މިހާރާއި އަޅާނުކިޔެނެ ކަމަށާއި، އޭރުގެ މީހުންގެ ވިސްނުމާއި މިހާރުގެ މީހުންގެ ވިސްނުންވެސް ތަފާތު ކަމަށެވެ.މާޒި ފަހައި ދުވެގެން އެއްވެސް މޮޅެއް އެކަކަށްވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

ރައީސް މައުމޫންގެ އިސްނެންގެވުމަށް  ޤަނޫނު އަސާސި އިސްލާޙްކޮށް މިއަދު މިދެކޭ ބަދަލު މި  ޤައުމަށް ގެނެސްފައިވަނީ މަޒީގެ ކަންތައް  ކަމު ނުގޮަސްގެން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.