Fuvahmulah City ah Dhathuru kuraa Maldivian ge Flight tha Delay vaney keeveh ?


maldivian_a320_v25-680x375_cދައްކަން މި އުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޙުރުވެރި ގައުމި އެއާލައިންގެ ވާހަކައެކެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން ފުވައްމުލަކަށް ކުރާ ބައެއް ދަތުރުތަށް ޑިލޭ ވުމާއި، ކެންސަލް ވުމާއި އަދި ހެދުނު އޮންނަ ފްލައިޓް ހަވީރަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭ ވާހަކައެކެވެ.

ދާދިފަހުން މޯލްޑިވިއަންގައި ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޕައިލެޓަކާއި ދިމާވެގެން އެނާ ހިއްސާކުރެއްވި ވަހަކައެއް ޙިއްސާ ކޮއްލާނަމެވެ.

“މޯލްޑިވިއަން އިން ދަތުރުކުރާ  ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކަކީ ވެސް ސިވިލް އެވިއޭޝަނުން ހުއްދަ ލިބިގެން ދަތުރު ކުރާ ފްލައިޓްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން  ފަލްއިޓްތަށް ކެންސަލް ކުރަން ނުވަތަ ޑިލޭކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި، މޯލްޑިވިއަން އިން އިސްކަން ދެނީ ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ މަންޒިލްތަކަށް “އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ..
ފްލައިޓްތަށް ގިނަ ގިނަ އިން  ކެންސަލް ވުމާއި،ޑިލޭވުމާއި ދިމާވަނީ ފުވައްމުލަކަށް އެހްން މަންޒިލްތަކާއި ހިލާފަތް ފަތުރުވެރިން ނާންނާތީވެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
Advertisements

One thought on “Fuvahmulah City ah Dhathuru kuraa Maldivian ge Flight tha Delay vaney keeveh ?

  1. Thi dhen ehenaa kihai bodo balaa eke.. Mi gaume meehunnna nune isskan dhennne jeheni.. Thihushi hai kamakaha oh hallaaki Qasim ge flyme afun rashaha flight dhathere fashahnna huhdha dhinun.. Maldivian akaha thikameh nivi nune.. 😈😈😈😈😈

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s