ހިޔާލު

Fuvahmulah City ah Dhathuru kuraa Maldivian ge Flight tha Delay vaney keeveh ?


maldivian_a320_v25-680x375_cދައްކަން މި އުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޙުރުވެރި ގައުމި އެއާލައިންގެ ވާހަކައެކެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން ފުވައްމުލަކަށް ކުރާ ބައެއް ދަތުރުތަށް ޑިލޭ ވުމާއި، ކެންސަލް ވުމާއި އަދި ހެދުނު އޮންނަ ފްލައިޓް ހަވީރަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭ ވާހަކައެކެވެ.

ދާދިފަހުން މޯލްޑިވިއަންގައި ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޕައިލެޓަކާއި ދިމާވެގެން އެނާ ހިއްސާކުރެއްވި ވަހަކައެއް ޙިއްސާ ކޮއްލާނަމެވެ.

“މޯލްޑިވިއަން އިން ދަތުރުކުރާ  ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކަކީ ވެސް ސިވިލް އެވިއޭޝަނުން ހުއްދަ ލިބިގެން ދަތުރު ކުރާ ފްލައިޓްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން  ފަލްއިޓްތަށް ކެންސަލް ކުރަން ނުވަތަ ޑިލޭކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި، މޯލްޑިވިއަން އިން އިސްކަން ދެނީ ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ މަންޒިލްތަކަށް “އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ..
ފްލައިޓްތަށް ގިނަ ގިނަ އިން  ކެންސަލް ވުމާއި،ޑިލޭވުމާއި ދިމާވަނީ ފުވައްމުލަކަށް އެހްން މަންޒިލްތަކާއި ހިލާފަތް ފަތުރުވެރިން ނާންނާތީވެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
އިސްތިހާރު

1 thought on “Fuvahmulah City ah Dhathuru kuraa Maldivian ge Flight tha Delay vaney keeveh ?”

  1. Thi dhen ehenaa kihai bodo balaa eke.. Mi gaume meehunnna nune isskan dhennne jeheni.. Thihushi hai kamakaha oh hallaaki Qasim ge flyme afun rashaha flight dhathere fashahnna huhdha dhinun.. Maldivian akaha thikameh nivi nune.. 😈😈😈😈😈

    Liked by 1 person

ޚިޔާލު ހުށައެޅުން ބަންދު.