Covid19 gai Raajjein 112 vana Meehaku Niyaavejjeh


viber_image_2021-05-19_22-23-40ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ރާއްޖެއިން 112 މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ – ފޮޓޯ : އަން އޮންލައިން

އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި އެނދުމަތިކުރެވިފައިވާ އުމުރުން 63 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. މި އަންހެންމީހާ ނިޔާވިކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:30ގައެވެ.

މިއީ މިބަލި ޖެހިގެން ރާއްޖޭއިން ނިޔާވި 112 ވަނަ މީހާއެވެ.ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.އެގޮތުން މިއަދު އެކަނިވެސް މިބަލި ޖެހިގެން ޖުމުލަ ހަތް މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ