Covid19 gai Raajjein 112 vana Meehaku Niyaavejjeh


viber_image_2021-05-19_22-23-40ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ރާއްޖެއިން 112 މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ – ފޮޓޯ : އަން އޮންލައިން

އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި އެނދުމަތިކުރެވިފައިވާ އުމުރުން 63 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. މި އަންހެންމީހާ ނިޔާވިކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:30ގައެވެ.

މިއީ މިބަލި ޖެހިގެން ރާއްޖޭއިން ނިޔާވި 112 ވަނަ މީހާއެވެ.ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.އެގޮތުން މިއަދު އެކަނިވެސް މިބަލި ޖެހިގެން ޖުމުލަ ހަތް މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.