About Me

10653540_10152199965320194_2635427708730889425_n

އަލް-އަމީރު އިބްރާހިމް ފާމުލުލަދޭރި ކިލަގެފާނުގެ، އަލް ނަބީލް ކަރައްޔެ މުހައްމަދު ދީދީގެ ހައްވާ ދީދީގެ މުހައްމަދު ދީދީގެ އަހްމަދު މުހައްމަދުގެ ސަފިއްޔާ އަހުމަދު ގެ ސާއިމް މޫސާ

 

އިސްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: