Mee Keekuran Bahataafai Huri Fulhi Thakeh kan Ingey tha ?


މިރަށުގެ ކޮންމެ ގެއެއްގެ ފާރު މަތީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް 5 ލީޓަރު ގެ ފެންފުޅިތަކެއް ސަފަކަށް ވަނީ އަތުރާލާފައި އެވެ. މި ފެންފުޅިތަށް ފެނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އުފެދުނު ސުވާލަކީ މީ ކީއްކުރަން ކޮން ބޭނުމެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފުޅިތަކެއް ތޯ؟ ބައެއް ގޭގޭގެ ފާރު މަތީގައި އަތުރާލާފައި ހުރި ފުޅިތައް ފެނުމުން ކަމުގެ ހަގީގަތް ނޭގޭ މީހަކަށް ވާނީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. ޚުދު އަހަންނަށް ވެސް މިކަން ވީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގެ ބޭނުމާއި […]

ވާހަކަ -“އެހެނަސް މައާފްކުރޭ”


– މަރިޔަމް އަޚްމަދު (މަރިކްސް) – ކޮޓަރި ތެރޭ ފަންކާ ފުލްކޮށްފާހުރި އިރުވެސް އަހަންނަކަށް އެއިން އެއްވެސް ފިނީގެ އަސަރެއް ވާހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.މުޅިމީހާ ހުރީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. ކުރެވުނީ ކިހާވަރުގެ ކުށެއްކަން މިއަދު އިހުސާސް ވާފަދައެވެ. އާއެކެވެ! އަހަރެންނަށް މިއަދު ކުއްކުރެވިއްޖެއެވެ. ކުރެވުނީ އަހަރެން ގަބޫލް ކުރަ ގޮތުގައި ކުޑަ ކުށެއްވެސް ނޫނެވެ. ބޮޑުކުށެކެވެ. އާލިއާ ދޫކޮށްލީ އޭނަ ދެކެ އަހަރެން ލޯބި ނުވާތީ އެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭނައަށްވެސް ހަގީގަށް އެގޭ ދުވަހަކުން އަހަރެންދެކެ […]

Thulusdhoo Trip 2012


@saaaim Glad u had a good time. — Rozaina Adam (@Roxeyna) March 11, 2013   After spending a quality time with saaim , siraa & najaaa at Usfasgandu, we decided to go beck suna’s place. At 4:06 am we arrived to her place…still waiting for her… While we were waiting for her, Najaah got to […]