Nethemun,Gehlemun Ey Fuvahmulaki Baha !

Nethemun,Gehlemun Ey Fuvahmulaki Baha !


l_14463640341ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލާއި އެކު ފުވައްމުލަކު ބަހަށްވެސް މިވަނީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. މުއްސަދި ބަހެއް ގޮތުގައި ބަލަމުން އައި ފުވައްމުލަކު ބަހުގެވެސް އެތަށް ބަސްތަކެއް ޒަމާނާއިއެކު ފަނާވެ ހިގައްޖެއެވެ. އަދި ބައެއް ބަސްތައް ޒަމާނާއެކު އިގިރޭސި ވެއްޖެއެވެ. އަދި ހަމަ ބައެއް ބަސްތައް ބޯދާ ނާތަހުޒީބު ބަސްތަކަކަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.
އާބާދީ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް “ގެވަޑޮ” ދޫކުރުމަށް މިވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. ދޫކޮށްފައިވާ “ގެވަޑޮ” ވެސް ކުޑަވެ އެ “ގެވަޑޮ” ތަކުގައި ކުރިން އޮތް މާސިންގާ “މެދޮއަތި” ގެއްލި އެ “މެދޮއަތީ” ގައި ޖެއްސި “ވެޑިވަޑޮ” މަތިންވެސް ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ. ކުކުޅާއި ދޫނި ގޭގައި ގެންގުޅުން ހުއްޓި “މެދޮއަތި” އިން “ކިރިޗާލި” “ގޫ” ފެނުން ނާދިރު ކަމަކަށްވެ “ގޫކޭލް ވަޑޮ” ގެއްލިއްޖެއެވެ.
ގޯތިގެދޮރު ބިނާކުރުމަށް އައި ބަދަލާއި އެކު “އެތެރެގޭ” އާއި “ބަދިގެ” ފަދަ ގޭގެ ތައް ރޫމްތަކަށް ބަދަލުވެ “މަދިރިގެ” ވެސް ނެތިއްޖެއެވެ. މެހުމާނުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި “ނިވައްދަށޮ” ބޭކާރުވެ “ސިޓިންރޫމް” ގެ ދައުރު ފުޅާވެއްޖެއެވެ. ދަރު އުދުނުން ކެއްކުން ސަގާފީ ކަމަކަށް ބަދަލުވެ “އޮލިގެ” އަކީ ކޮބައިކަން ވެސް ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ. ގޭގެ ވަށައިގެން އަޅަމުން ދިޔަ “ފެޅަށް” ވަށައިފާރަށް ބަދަލުވެ ފަނުގެ ބޭނުން ކެނޑި ވެއްޔާއި ސިމެންތި މުހިންމު ވެއްޖެއެވެ.
ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޮޑުވެ އާއިލާ ރޭވުން އާންމުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭބެއިން ނާއި ދައްތަ އިން މަދުވެ ބޭނުން ކުރާ ނަންތައް ވެސް ޒަމާނީ ވެއްޖެއެވެ. ތިއްތިބެ އާއި ތުއްތުބެ އައިސް “ބެއްޔާ” އިން ތައް މުސްކުޅި ވެއްޖެއެވެ. “ދޮންދައްތާ” ދޮންތި އަށް ބަދަލުވެ ޒުވާން މަންމައިން މަންމީ އިންނަވެ “އަމާ” އަކީ އަވަގުރާނަ އަކަށް ވެ ނިމިއްޖެއެވެ. “މާފަ” އާއި “މުންނާ” އާއި “މާބެއަ” ފަދަ ބަސްބަހުގެ މާނަ ބެލުމަށް ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފު ހުޅުވަން ޖެހުން ކައިވެ ބައްޕަ ފަރާތުގެ މަންމަ އެއް މަންމަ ފަރާތުގެ މަންމަ އެއް ވަކިނުވާ ހިސާބަށް ހިގައްޖެއެވެ.
އިގިރޭސި މީޑިއަމަށް ކިޔެވުން ބަދަލުވުމުގެ ނަތީޖާއާއިއެކު “އިސްކޫލް” ސްކޫލަށް ބަދަލުވެ ކުރިން ކިޔަވަން ދިޔަ މަދަރުސާތަކުގެ މަތިން ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ. ބަލިވުމުން ބޭސް ކުރުމަށް ދިޔަ “ސެންޓަރޮ” ޒަމާނީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ރޭޑިއޯ އިން އަޑުއަހަމުން ދިޔަ “ކަބަރޮ” ޚަބަރަށް ބަދަލުވެ ގޭގޭގެ ސިޓިން ރޫމުން ރޭޑިއޯގެ ޖާގަ ގެއްލި ޓީވީ އާންމު ވެއްޖެއެވެ.

source : Mikalnews

އިސްތިހާރު
ISLANDS AND ATOLLS I’VE VISITED

ISLANDS AND ATOLLS I’VE VISITED


Adh.Atoll

 1. Mandhoo
 2. Fenfushi
 3. Dhidhoo
 4. Dhigurah
 5. Hangnaameedhoo
 6. Omadhoo
 7. Mahibadhoo
 8. Dhangethi
 9. Kuburudhoo

Vaavu Atoll

 1. Fulidhoo
 2. Thinadhoo
 3. Rakeedhoo
 4. Keyodhoo
 5. Felidhoo

Meemu Atoll

 1. Dhiggaru
 2. Raiymandhoo
 3. Veyvah
 4. Naalaafushi
 5. Kolhufushi
 6. Mulah
 7. Muli
 8. Maduvvari

Lhaviyani Atoll

 1. Olhuvelifushi
 2. Hinnavaru
 3. Kurendhoo
 4. Naifaru

Faafu Atoll

 1. Feeali
 2. Bilehdhoo
 3. Dharanboodhoo
 4. Magoodhoo
 5. Nilandhoo

Dhaalu Atoll

 1. Hulhudheli
 2. Rinbudhoo
 3. Bandidhoo
 4. Meedhoo
 5. Kudahuvadhoo

Aa.Atoll

 1. Himandhoo
 2. Maalhos
 3. Feridhoo
 4. Mathiveri
 5. Bodufolhudhoo
 6. Ukulhas
 7. Rasdhoo
 8. Thoddoo

Shaviyani Atoll

 1. Kanditheemu
 2. Goidhoo
 3. Noomaraa
 4. Bileffahi
 5. Milandhoo
 6. Narudhoo
 7. Feevah
 8. Foakaidhoo
 9. Maaungoodhoo
 10. Funadhoo
 11. Komandoo

Kaafu Atoll

 1. Huraa
 2. Himmafushi
 3. Thulusdhoo
 4. Dhiffushi
 5. Kaashidhoo

B.Atoll

 1. Fulhadhoo
 2. Fehendhoo
 3. Hithaadhoo
 4. Thulhaadhoo
 5. Dharavandhoo
 6. Dhonfanu
 7. Kendhoo
 8. Kihaadhoo

Th.Atoll

 1. Kandoodhoo
 2. Hirilandhoo
 3. Vandhoo
 4. Omadhoo
 5. Veymandoo
 6. Kinbidhoo
 7. Thimarafushi
 8. Gaadhiffushi
 9. Guraidhoo
 10. Dhiyamigili
 11. Madifushi
 12. Vilufushi
 13. Burunee

Raa Atoll

 1. Maduvvari
 2. Meedhoo
 3. Gaafaru
 4. fuvahmulah
Madhu Bayakaai eku PPM in Magumatheegai mi kuranee Konkameh !

Madhu Bayakaai eku PPM in Magumatheegai mi kuranee Konkameh !


 

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގަޑު ބަޑު ކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރައްވަ ޕާޓި  ޕީޕީއެމް އިން މޮޅެތި އުކުޅުތަށް ރޭވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއި މިންވަރު ފުޅުން މިހުރިހާ ކަމެއް ދިޔައީ ޗޮކުންނެވެ.  އިންތިހާބުގައި ބޮޑުތަނުން ރައީސް ޔާމީނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނިއެވެ. ހުދު އެމަނިކުފާނު ވެސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ޤަބޫލު ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލް ކުރެއްވި ކަން އިއުލާން ކުރެއްވީތާ  ދެތިން ދުވަސް  ފަހުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ  ގާބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ބުނެ، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރުމަށް ރައީސް ޔަމީން ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ހަގިގަތަކީ ވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހަނި ފުރުސަތެއް ވެސް ނެތްކަމެވެ. އިލެކްޝަން  ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކޮށްފައި ވެސް ތިއްބެވީ  ޕީޕީއެމް އިން ބުނުންވާ މީހުންނެވެ.  ނަތިޖާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނުނިކުތީމައި، އެ ކޮމިޝަންވެސް މިހާރު  ގޯސް ވެއްޖެއެވެ. އެމްޑިޕީއަށް  ފުއާދު ތައުފީޤް އޮކޭ ވީގޮތަށް ޕީޕީއެމް އަށް ތިމަރަފުށި ޝާރީފް އޮކޭވާނެ  ބުނި މީހުންނަށް މިއަދު ޝަރީފް  އޮކޭއެއް ނުވިއެވެ.

“އޮޅުވަލި ވޯޓު ” ގެ ނަމުގައި މަދު ބަޔަކާއި އެކު މިކުރާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ، މާފު ކުރައްވާތި އެބޭފުޅުންގެ ބަހުން ނަމަ މައުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ތަށް މި ބާއްވަނީ ފަހަރުގައިވެސް  ވޯޓު އޮޅުވާލައިގެނެއް ނޫނެވެ. މި އުޅެނީ މޮޅު އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން ، އިރިހުގައި ތިބި މަދު ސަޕޯޓަރުން ކޮޅުވެސް ހިފަހައްޓާލެވޭތޯއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެކަންވެސް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް ކުރިޔަށް ދާތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހަކަށް  އެއްވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދަނީ މަދުވަމުންނެވެ.

އެހެން ދެއްތޯ ވަނީވެސް، އެއްވެސް އިރެއްގައި  މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެއް ބޭނުންކުރުމަކީ  ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެވެ.  އެންމެންވެސް ބޭނުންވްނީ މުއްދަތު ހަމަ ނުވާ ކޮލެޓީ ޕްރޮޑެކްޓެވެ.

 

 

Fuvahmulah Rayyithun Fly kuran Beynun vaney Flyme in !

Fuvahmulah Rayyithun Fly kuran Beynun vaney Flyme in !


22089025_1532117200158868_4618049464782429812_nފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ފުލައިމީއިން ދަތުރުކުރަން ކަމަށް، ފޭސްބުކް ޕޭޖެއްކަމަށްވާ “ފުވައްމުލައް ސިޓީ ” އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ، ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ޕޯލަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މި ޕޯލުގައި އަހާފައިވަނީ “ފުވައްމުލަކު ރައްިޔުތުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ކޮން އެއާރލައިންއެއް؟ މިހެންނެވެ. އަދި އިހްތިޔާރީ ޖާވަބުގެ ގޮތުގައި ފަލައިމީ އަދި މޯލްޑިވިއަން ހިޔާރުކުރަމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

މި ޕޯލުގައި ބައިވެރިވި 1000އަށް ވުރެ ގިނަމީހުން، އިންސައްތައިން ބަލާނަމަ %89 މީހުން ބުނެފައިވަނީ  އެމީހުން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވަނީ، ފަލްއިމީއިން ކަމަށެވެ.

އަދި  މޯލްޑިވިއަން ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޕޯލްގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ %11 އިންސައްތަށް މީހުންނެވެ، އެއީ 143 މީހުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކު ރައްިޔުތން ފަލްއިމީ އިން ދަތުރު ކުރަންބޭނުންވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، މިހާރު ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރކުރާ ހަމައެކަނި އެއާރލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓްގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވުމާއި، ފަލްއިޓްތަށް ޑިލޭވުމާއި އަދި ކެންސަލް ވުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

އަދި ބައެއްފަރާތަކުން ދެކޭގޮތުގައި  2 އެއާރލައިނެއް، ފުވައްމުލަކުށް ދަތުރު ފަށައިގެން،މެނުވީ ޓިކެޓްގެ އަގަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTheFuvahmulahCity%2Fposts%2F2252018864838796&width=500

Raees Maumoon ah Marudhin, Fuvahmulaku Meehun miadhu eh Manikufaanu ge Dhifaau gai Chuppu ves Bunan nukerifai ?

Raees Maumoon ah Marudhin, Fuvahmulaku Meehun miadhu eh Manikufaanu ge Dhifaau gai Chuppu ves Bunan nukerifai ?


img_1002

ރައީސް މައުމޫނަށް މަރުދޭ މީހުން،  އެ މިނކުފާނުގެ ރަން 30 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ވަރަށް ގިނައެވެ. ސަރުކާރު ގެ އިސްމަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި، ގިނަ ފުވައްމުލަކު މީހުންނަކީ ރައީސް މައުމޫނުގެ މަދަދާއި އެހީތެރިކަމުގައި އެ މަގާމަށް އައިސްފައިތިބި މީހުންނޭ ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް، ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ މަނިކުފާނުގެ މިންނެތް  ބުރަ މަސައްކަތުން ވެރިކަމަށް ގެނައި، އެމަނިކުފާނުގެ  އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު އެމަނިކުފާނު އެކަހެރިކޮށް، ފިޔަ ކޮށާލައި، 1 އަހަރާއި 7 މަސް ދުވަހަށް  ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުރި އިރު ،ކުރީން  ރައީސް މައުމޫނަށްޓަކައި ފިދާވި، ފުވައްމުލަކު މީހުންގެ އަގައިން ޗުއްޕެއް ވެސް ބުނަން ނުކެރި، އެކަން  ވަރިހަމަ ކޮށްލާފައި  މިތިބެނީ ކޮން ސަބަބުތަކަކާއި  ހުރެތޯ؟ އަމަނިކުފާނުގެ ހައްގުގައި  ތެދުވެއްޖެނަމަ،  ލިބިފައިވާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ލިބެމުން އަންނަ ނާޖައިޒް މަންފާތައް، ނުލިބިދާނެ ތީތޯ..

ފުވައްމުލަކުގައި ތިބި ރައީސް މައުމޫނަށް ސަޕޯޓުކުރި ރައްޔިތުންނޭވެ! ތި ރައްޔިތުންނަށް، މިއަދު ރައީސް ޔާމީނު ވަރުގެ ވެރިޔަކު ނެތިގެން އުޅޭއިރު، ތި ރައީސެއް،  ތި ރައްޔިތުންނަކަށް ހެވާއި ލަބަޔަށް އެދޭނެކަމެއް ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ވިސްނައިގެން ނުވާނެއެވެ. ހެޔޮ އެދޭނެ ނަމަ، އުމުރުފުޅުން 80 އަހަރުން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ، ތީމާގެ ބާފާގެ މަގާމުގައި، މިއަދު ދުނިޔޭގައި ހުރި ހަމައެކަނި މީހާ އަށް،އެހާ އިހާނާތްތެރިކޮށް ބޭއިންސާފުން ކަންތަކެއް ނުކުރާނެއެވެ.

    
What a Wonderful World?

What a Wonderful World?


4d56562c6561c6d48b7c64284fda6417

We all live in an era of modern and industry. The birth of money had brought an immense changes to people lives ,what is significant is that some had become rich as kings and some had fallen poor as beggars.

In modern times, people have become so much money minded that they do everything and anything for the sake of money. People have become so much materialistic with money, some even choose money over their family and friends. People work as ants to get a single penny.

Imagine without money! Would the world be a bitter place if there was no money, people don’t have to go office to work every day. There would be no worries about how you are going to pay for rent, fees, and taxes etc.… Certainly there are so many things that money cannot buy. People are busy as bees .Working twenty four hours a day, seven days a week by neglecting their beloved family and friends-No quality and productive time is spent with the loved ones. As a result the relationships between love and friends are hindered. The love and happiness of them is least considered as money.

We often tie happiness and money closely together. The connection between happiness or emotional well-being and money or income is concluded that high income buys life satisfaction but not happiness. Although high income might not bring on eternal happiness, it can get a certain threshold of happiness, to a certain extent. Maternal goods may last longer, but a life experiences like family trips, family friend’s dinners provide more satisfaction and happiness in the run as an everlasting sweet memories. These kind of satisfaction or happiness cannot be measured or valued in money.

The emotional reward acquired last longer than a tangible good. Most of the cases it is seemed that rich and wealthy people’s humbleness and hominy is lower than, so called “poor” people. The rich become stingy and cunning as foxes.

People will be living happily as a sunflower on a sunny day without the fear of getting robbed or looted. People won’t be envy as an enemy just for a single piece of paper .Evil acts like corrupts practices, modern thefts, frauds and other social evils will vanish as a wind blows, if there is no money .People will be much humble as a lamb.

If there is no money, happiness will prevail as the colors of a rainbow. People will live free as bright as sunshine.

 

Faisal Foundation in Hadhiyaa kuri Life Buoy Ring thakuge Eh’heygai 5 Meehaku Salaamah kohffi !!

Faisal Foundation in Hadhiyaa kuri Life Buoy Ring thakuge Eh’heygai 5 Meehaku Salaamah kohffi !!


l_15191281881އިއްޔެއް ފުވައްމުލަކު ރަސްގެފަންނު ސަރަހައްދަށް މުދަށް އެރިއުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެބުނު 5 މީހަކު ސަލަމަށްކޮށްފިއެވެ.އެގިފައިވާ ގޮތުގައި މި 5 މީހުންނަކީވެސް،ދަނޑިމަގު އަވަށައް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ.ގެބުނު 5 މީހުންގެ ތެރެއިން، އެކަކު މިކަލް ނޫހާއި ވަހަކަ ދައްކަމުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމީހުންގެ ފުރާނަ އިއްޔެ ސަލާމަތް ކުރެވިފއިވަނީ، އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ބަޔަކު، ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާ ކުރި ލައިފް ބޯއި ރިންގްތަކެއް ހިފައިގެން ގޮސްކަމަށެވެ.

” ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާކުރި ލައިފް ބޯއި ރިންގު ތަކުގެ އެހީގައި ، އެ ސަރަހައްދުގައި ތބި 3 ފިރިހެނަކު އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްކުރީ، އެ ލައިފް ބޯއި ރިންގްތަށް ނެތް ނަމަ އެމީހުންނަށްވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަށް ކުރަން އުދަގޫވީސް ” އިއްޔެގެ ހަދިސާގައި ސަލާމަތްވީ މީހަކު ކިޔައިދިނެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައިވެސް ފުވައްމުލަކު މަނޭރޭ ސަރަހައްދަށް މުދަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެބުނު ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތަކުވެސް، ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ލައިފް ބޮއި ރިންގުގެ، އެހީގައި ބަޔަކު ވަނީ ސަލާމަތް ކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި، ފުވައްމުލަކު ގައި މިފަދަ ހާދިސާތަށް އިތުރުވަމުންދާތީވެ، ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، އާންމުކޮށް ގިނައިން މޫދަށް މީހުން އެރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ލައިފް ބޮއި ރިންގްތަކެއް، ވަރަށް އަވަހަށް ބަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ.

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި، ފުވައްމުލަކުގެ އިތުރުން ކަށިދޫ އަދި ގާފަރަށްވެސް ލައިފްބޮއި ރިންގްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތރުން،ފުވައްމުލަކަށް އަރާ ފޭބުމުގައި،ނުރައްކާތެރި ހަދިސާތައް ހިގަމުންދާތީވެ 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަންގެ ފައުންޑަރ ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ފުވައްމުލަކު ބޮއްކުރާ ފަހަރަށް ލައިގެ ޖެކެޓްވެސް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނަކީ ފުވައްމުލަކުގައި ތަފާތު އެކި އެކު އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތް 1986 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިދެކެނޑުމެއް ނެތި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމްއިއްޔާއެކެވެ.