fuvahmulah

Signs of Weak Iman and How to Increase It


54444-12446022_1711989619025039_2133274625_n

 

Signs of weak Faith: 

 • Committing sins and not feeling any guilt.
 • Having a hard heart and no desire to read the Quran.
 • Feeling too lazy to do good deeds, e.g. being late for salat
 • Neglecting the Sunnah.
 • Having mood swings, for instance being upset about petty things and bothered and irritated most of the time.
 • Not feeling anything when hearing verses from the Quran, for example when Allah warns us of punishments and His promise of glad tidings.
 • Finding difficulty in remembering Allah and making dhikr.
 • Not feeling bad when things are done against the Shariah.
 • Desiring status and wealth.
 • Being mean and miserly, i.e. not wanting to part with wealth.
 • Ordering others to do good deeds when not practising them ourselves.

 • Feeling pleased when things are not progressing for others.
 • Being concerned with whether something is haram or halal only; and not avoiding makroo (not recommended) things.
 • Making fun of people who do simple good deeds, like cleaning the mosque.
 • Not feeling concerned about the situation of Muslims.
 • Not feeling the responsibility to do something to promote Islam.
 • Liking to argue just for the sake of arguing without any proof.
 • Becoming engrossed and very involved with dunya, worldly things, i.e. feeling bad only when losing something in terms of material wealth.
 • Becoming engrossed and obsessive about ourselves.

Okay, how to increase our faith then ? 

 • Recite and ponder on the meanings of the Quran. Tranquility then descends and our hearts become soft. To get optimum benefit, remind yourself that Allah is speaking to you. People are described in different categories in the Quran; think of which one you find yourself in.
 • Realize the greatness of Allah. Everything is under His control. There are signs in everything we see that points us to His greatness. Everything happens according to His permission. Allah keeps track and looks after everything, even a black ant on a black rock on a black moonless night.
 • Make an effort to gain knowledge, for at least the basic things in daily life e.g. how to make wudu properly. Know the meanings behind Allah’s names and attributes. People who have taqwa are those who have knowledge.
 • Attend gatherings where Allah is remembered. In such gatherings we are surrounded by angels.
 • We have to increase our good deeds. One good deed leads to another good deed. Allah will make the way easy for someone who gives charity and also make it easy for him or her to do good deeds. Good deeds must be done continuously, not in spurts.
 • We must fear the miserable end to our lives; the remembrance of death is the destroyer of pleasures.
 • Remember the different levels of akhirah, for instance when we are put in our graves, when we are judged, whether we will be in paradise or hell.
 • Make dua, realize that we need Allah. Be humble. Don’t covet material things in this life.
 • Our love for Subhana Wa Ta’Ala must be shown in actions. We must hope Allah will accept our prayers, and be in constant fear that we do wrong. At night before going to sleep, we must think about what good we did during that day.
 • Realize the effects of sins and disobedience- one’s faith is increased with good deeds and our faith is decreased by bad deeds. Everything that happens is because Allah wanted it. When calamity befalls us- it is also from Allah. It is a direct result of our disobedience to Allah.

 

އިސްތިހާރު
fuvahmulah

Trump verikamah Aumun, Mayoos Vaakah vaki nujehey !


2f0ac6cef37542d0bf051193be11e732_18
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު  ޓްރަމްޕު ކާމިޔާބުކުރުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން މާޔޫސްވިއެވެ.
ސަބުބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ! ފާޅުގައި މުސްލިމުނާއި ޖައްސަލާފައި ކެމްޕެއިން ވައުދުތަށް ވެފައިވާތީއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ހަނދާން ކޮއްލަންޖެހޭ ކަމަކީ އެމިރިކާގައި ކުރީން ރައީސް ކަން ކުރެއްވި ރައީސުންވެސް، އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުން އިރާޤާއި އަފްޤާނިސްތާން އަދި ފަލަސްތީން ފަދަ ގައުމުތަކުން މަރާފައިވުމެވެ. އެމީހުންނަކީ އަހަރެމެން މުސްލިމުންނަށް އެއްވެސް ރަހުމެއް އަދި ކުލުނެއް ހުރި ބައެއް ނޫނެވެ. ޓްރަމްޕް އާއި އެނޫންވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި އެންމެންނަކީވެސް އިސްލާމް ދީނާއި މުސްލިމުންގެ އަދުއްވުންނެވެ.

 

ކުރީގެ ރައީސުންނާއި ޓުރަމްޕް އާއި ހުރި ތަފާތަކީ، ކުރީގެ ރައީސުން މުލިމުން މަރަމުން ގެންދަނީ މުސްލިމުންދެކެ ލޯބިވާކަމަށް ދުނިޔެއަށް ދައްކައިގެންނެވެ.
އެހެންނަމަވެސް އަލަށް އިންތިހާބު ވި މި ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް އެނާ މުސްލިމުންނާއި މެދު ގެންގުޅޭ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާއި ރުޅިވެރިކަން ހާމަކުރަމުންދަނީ ފާޅުގައިއެވެ.އެހެންކަމުން އެހެން ރައީސުންނަށް ވުރެ މީނާގެ މުނާފިޤުކަން ކުޑައީކަމަށް ދެއްނެވިދާނެއެވެ.
މުސްލިމުންނޭވެ !ކަންބޮޑުވެ ނުލައްވާ ! ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއި އިރާދަފުޅާއި އެކުގައި މެނުވީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެއެވެ !ޓްރަމްޕްއަކަށް މުސްލިމުންނާއި އިސާލްމް ދީން ބަލިކަށިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ، “ހަމަކަށަވަރުން، ޤުރުއާން ބާވާލެއްވީ ތިމަން ރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަން ރަސްކަލާނގެ، އެޤުރުއާން ރައްކާތެރި ކުރައްވާހުށީމެވެ.” މިހެންނެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި، މިއާޔަތުގައި ޤުރުއާނުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްދީންވެސް ހިމެނެއެވެ. މިއާޔަތަށް ބަލާއިރު، ދީން ރައްކާތެރި ކުރުމަކީ، އިންސާނުންގެ ކަމެއް ނޫންކަން ދޭހަވެއެވެ. އެކަން އޮތީ މާތްﷲ ހަމަޖައްސަވައިފައެވެ.
އެހެންކަމުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އިސްލާމީ އުއްމަތް ބަރުދާސްތު ކުރަމުން މިގެންދާ ހިތްދަތިކަމާއި ވޭނުގެ އިތުރު ވޭނެއް ނާއަޅާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޝްމަނުންނަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ފަރުސަތު ނުދީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތު އަޅުގަނޑުމެން އަމިލައްއަށް މިނޫން ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމާތޯއެވެ! އިންޝާﷲ އަޅުގަނޑުމެން މުސލިމުންނަށް ނަސްރު ލިބޭނެއެވެ !
fuvahmulah

Statistics and Meaning of Name Saim


Usage: 59% firstname, 41% surname.
Saim first name was found 707 times in 28 different countries.
Surname Saim is used at least 482 times in at least 28 countries.
Origin of this name is Arabic.
Gender of first name Saim is 8% Female and 92% Male

saim_surnamesaim_firstname
Saim reversed is Mias
Name contains 4 letters – 50.00% vowels and 50.00% consonants.

Anagrams: Sami Siam Aims Msia Smia Mias Mais Aism
Misspells: Soim Saim Saym Sajm Saem Saima Siam Sami
Rhymes: Ephraim acclaim aim claim counterclaim declaim disclaim same fame shame came name

Meaning of name Saim is: Fasting

 

Source : http://www.namespedia.com/

fuvahmulah

Health Benefits of Noni Juice


Health benefits of noni juice include prevention of cancer, protection and healthy functioning of liver maintenance of cardiovascular health, relaxed muscles, relief from memory problems and conditions like gout and diabetes. The immense antioxidant potential of noni juice exerts antipsychotic, antifungal, antibacterial and anti-inflammatory effects which are valuable in treating conditions like arthritis and disorders related to central nervous system.  Read More…

nonijuiceinfo02

fuvahmulah, koven

Anguillid (koven) eels are important food fish


by :Saffah Farooq

Our economic problems may be solved. Much better than having an airport. “Anguillid eels are important food fish. Eel aquaculture is a fast-growing industry. Important food eel species include longfin eel, Australian long-finned eel, short-finned eel, and Japanese eel. Most eel production historically has been in Japan, Korea and Taiwan, but in recent years the greatest amount of production has been in China.”