Lailatul Qadr HistoryLaylatul-Qadr (Arabic: لیلة القدر‎), The Night of Power, is the holiest night in the Islamic calendar. Muslims believe that on this night, the Quran was sent down from the heaven to the Earth

. The exact date of this night is unknown, but occurs on one of the last ten odd nights of Ramadan (21st, 23rd, 25th, 27th, or 29th). 

According to Islamic tradition, Muslims who stay up on this holy night worshipping God will have all their sins forgiven. Furthermore, they will be granted as many good deeds as though they had worshipped continuously for one thousand months (83.3 years).

Lailatul Qadr Facts

  • An entire chapter of the Quran, called “Al-Qadr” is devoted to explaining the merits of worshipping on Lailatul Qadr.
  • According to Islamic tradition, the following are signs of The Night of Power every year: A peaceful night with moderate temperatures, no shooting stars, and a moon that shines without rays. The sun, when it rises, will appear as a disk with no beams of light coming out of it.
  • Some Muslims believe that the entire Quran was revealed to Angel Gabriel on this night, who conveyed it to Muhammad verse by verse over a period of twenty-three years, when ordered to do so by God
  • Muslims who can afford to take time off work spend every single one of the last ten nights in prayer, hoping to find Laylatul Qadr, trying to emulate the traditions of the Prophet Muhammad. They fast during the day and study the Quran and pray during the night. The Prophet Muhammad used to do the same. In fact, according to his wife, he would tighten his belt and pray all night, and encouraged his family members to pray all night as well. (Bukhari, Sahih Bukhari, Volume 3, Book 32, Number 241)

  

Advertisements

“Fuvahmulah City ” Konkahala zamaaney City eh ?


ދުނިޔެ ދައްކާ ހަޤީގަތަކީ 21 ވަނަ ޤަރުނުގައި ގައިމް ކުރާ ޒަމާނީ ސިޓީއެއްގައި، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަށް ގާއިމްކުރުމާއި އެކު ވަޒީފާތަށް ވާންޖެހޭނީ އިތުރެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި އެކު ހެން ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލެމުންދިޔައީ ވަޒީފާތަކެވެ.

ނުވީތާކަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ. ހުރިހާ ބާރުތަކެއް  ވަނީ ހަނިކުރައްވައި،އެބާރުތަށް ސަރުކާރުގެ ބާރުގެދަށަ ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. 

މިއީ އެއްކަލަ ޒަމާންވީ ކަތީބީ ނިޒާމު ނޫންބާ؟ 

 

Raees Mamuoon Ger verikamah vure mihaaruge Kankan Rangalhu vaan jeheyne – Yumna


yum

ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމަށް ވުރެ  މިހާރުގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ވާންޖެހޭނެކަމަށް ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔުމްނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ޓިވީޓާރގައި އެ ކަމަނާއަށް އަށް ރައްދުދެއްވައި މިހާކު ކުރެއްވި ޓުވީޓަކަށް ރައްދުދެއްވައި ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައި އެވެ.

” ކީއްވެ ؟ ކުޑައިރު  ބައްޕާފުޅަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގަދަ އަވީގައި ކުޑަކުދިން ބެހެއްޓުމާއި ދެކޮޅަށް އަގަހުޅުވާ ވާހަކަ ނުދެއްކެވީ ؟ ” ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރި ކުރުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ސުވާލު ކުރެއްވައި ޔުމްނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓަކަށް ރައްދު ދެއްވައި މުނާޖީ ކިޔާ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓަކުން  ކުރި ޓުވިޓެއްގައި ވެއެވެ.

މުނާޖީގެ ޓުވީޓަށް ރައްދުދެއްވައި ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ ” އޭރުގެ ކަންކަމަށް ވުރެ މިހާރުގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ވަންވަނެ ދެއްތޯ ؟” މިހެންނެވެ.

ޔުމުނާގެ މި ޓުވީޓްއާއި އެކު ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނީ ޔުމްނާއަށް ރައްދުދެއްވައި ޓުވީޓް ކުރެއްވި ފަރާތަށެވެ.

ރައްދުދެއްވި ބައެއް  މީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި  އެރާއި މިހާރާއި އަޅާނުކިޔެނެ ކަމަށާއި، އޭރުގެ މީހުންގެ ވިސްނުމާއި މިހާރުގެ މީހުންގެ ވިސްނުންވެސް ތަފާތު ކަމަށެވެ.މާޒި ފަހައި ދުވެގެން އެއްވެސް މޮޅެއް އެކަކަށްވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

ރައީސް މައުމޫންގެ އިސްނެންގެވުމަށް  ޤަނޫނު އަސާސި އިސްލާޙްކޮށް މިއަދު މިދެކޭ ބަދަލު މި  ޤައުމަށް ގެނެސްފައިވަނީ މަޒީގެ ކަންތައް  ކަމު ނުގޮަސްގެން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

 

RED BULL DOODLE ART 2017 RETURNS TO MALDIVES FOR A SECOND TIME!


P-20170413-00124_News

There is one thing all students from around the world have in common: They all have hidden art talents when it comes to doodling during class! And it all starts with the basics: Pen & paper. Art at it’s best!

Doodling is a universal habit that unites students and cultures all around the globe. Everyone does it! More than 50 thousand students from over 1000 universities in more than 40 countries will be showcasing how they interpret Doodle Art. Red Bull Doodle Art gives students a platform to translate their inspiration and imagination into art. Doodling has no rules, no restrictions, it´s a freedom of expression.

P-20141026-00350_News

Starting from 13th April 2017 till 26th April 2017, students from around Maldives will be able to submit their incredible artworks either through the website or through the submission boxes placed around several cafes’ in Male’. This year, voting is done completely online from 28th April 2017 till 3rd April 2017 on the global platform www.redbulldoodleart.com. Top 20 doodles will be selected based on the number of votes and a national winner be chosen by three local judges at the national exhibition, held on 5th May 2017.

The third global edition of Red Bull Doodle Art 2017 will have an exciting global final: A virtual reality experience. All national winners will get the unique experience to compete in the Global Final in an exciting location. They will be coached on how to up level their 3D artistic skills and create their final piece of art by painting in 3D.

The final masterpieces will be exhibited at a Global Virtual Gallery, where art lovers can fully experience doodles in virtual reality from around the world! The global winner will be chosen by a panel of judges.

 

 

WHAT IS RED BULL DOODLE ART?

A worldwide art competition in which university students across the globe submit doodles to be judged on style and creativity. One doodler from each participating country will be invited to join the global final and compete against students from all around the world. The winning artwork from each country will be on display in the Global Virtual Gallery. At the show, one international winner will be crowned.

Who will be crowned the Global Winner of Red Bull Doodle Art 2017? Let´s find out!

 

LOCAL EXECUTION DATES:

Application phase: 13th April – 26th April

Voting phase: 28th April – 3rd May

National winner announcement & exhibition: 5th May

P-20141013-00352_News

SUBMISSION FLYERS & BOXES AVAILABLE AT:

 

The Goatfish Café’ and Bistro

Wild & Wood

Café Ier

The Sea House Maldives

The Sea House Brasserie

Breakwater

Nouvelle Grill & Restaurant

Café Lyre

Kavárna

G Six


 

SUBMIT YOUR DOODLE NOW!

For more information, other participating countries and how to submit your artwork, visit www.redbulldoodleart.com.

#redbulldoodleart

Islamic Sayings and Meanings


54444-12446022_1711989619025039_2133274625_n

When you meet a Muslim:    السَّلَامُ عَلَيْكُمْ‎‎
Meaning: Peace be upon you

When a Muslim Greets you First: وعليكم السلام
Meaning: And Peace be upon you

When starting to do something: Bismillah
Meaning: In the name of Allah

When intending to do something: InshaAllah
Meaning: If Allah wills

When taking an oath: Wallah or Billah
Meaning: Swearing to Allah

When something is being praised: SubhanaAllah
Meaning: Glory be to Allah

When in Pain and Distress: Ya Allah
Meaning: O’Allah

When expressing appreciation: MashaAllah
Meaning: That which Allah wills

When thanking someone: Jazak Allah khair
Meaning: May Allah reward

When awakening from sleep: La-Ilaha Ill Allah
Meaning: There is none worthy of worship except Allah alone

When sneezing: Alhamdulilah
Meaning: All praise be to Allah

When someone else sneezes: Yar-Hamuk-Allah
Meaning: May Allah bestow His mercy on you

When repenting of a sin: Astagh-firullah
Meaning: May Allah forgive

When giving to Charity: Fi-Sabi-lilah
Meaning:For the sake of Allah

When having love for someone: Lihub-Billah
Meaning: May be love of Allah

When Getting Married: Aman-to-Billah
Meaning: I believe in Allah

When a problem appears: Tawak-kalto Al-Allah
Meaning: I trust in Allah

When unpleasantness occurs: Authu-Billah
Meaning: I seek refuge in Allah

When pleasantness appears: Fata-Barak Allah
Meaning: Allah blessed us

When participating in prayer: Ameen
Meaning: May Allah answer

When parting from someone: Fi Aman Allah
Meaning: May Allah protect

When Death message is received: Inna-Lillahi-Wa-Inna-Lilahi-Rajim
Meaning: To Allah we belong and to Him we shall return

Investment in the Maldives


27atoll1-master768

An aerial view of one of the many resorts that dot the islands comprising the Maldives in the Indian Ocean. Saudi Arabia plans to invest $10 billion in a group of Maldives islands, raising concerns among locals that they may have to move. Credit Roberto Schmidt/Agence France-Presse — Getty Images

Inhabitants of Maldives Atoll Fear $10 Billion Saudi Investment” (news article, March 27) casts undue suspicion on an otherwise normal investment deal. The precise details of the Faafu Atoll deal have not been kept secret. These are preliminary investment discussions.

The article diminishes the importance of development for small countries like mine. This investment will aid economic diversification away from tourism. The Maldives is not just a country of picturesque beaches but also home to 425,000 people with the same aspirations as people anywhere else. That means offering the dignity of decent housing and access to employment.

There is no history of “pushing people off the smaller islands.” Our government has been explicit: The relocation of residents is voluntary, never obligatory. Based on incentives, we pursue population concentration so we can provide better services to more citizens.

Every country deserves the opportunity to improve the lives of its people. All investments are in line with our Constitution. There is no reason this one will be any different.

AHMED SAREER, WASHINGTON

The writer is the ambassador of Maldives to the United States.

Kunooz Dharumatheen Fenamun midhaney Verikameh Nimen ulhey kamuge Alaamathe Noonba?


c9smrzvuiaakkfmޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި އަޮފީސް ހުންނަ މ.ކޫނޫޒްގެ ދަރޮމަތީން ފެންންމުން އެދަނީ  އަނެއްކާވެސް ވެރިކަމެއްގެ ނިމުން އަންނަމުންދާ ކަމުގެ އަލާމާތްތަކެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ އިއްތިޙާދުން ސިލްސިލާ ކޮށް މ.ކޫނޫޒްގައި ޖަލްސާތަށް ބާއްވަމުން ދަނިކޮށް ހަމަ ކުއްލިއަކަށް  ކުނޫޒް ހުންނަ މަގު ބަންދުކޮށް  އެ މަގު ހެދުމުގެ މައްސަކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިކަން އިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސިފަ ކުރެއްވަނީ ކުނޫޒްގައި ޖަލްސާތަށް ބެއްވަމުންދާތީވެ ސަރުކާރުން  ގޮތް ހުސްވެގެން ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގައިއެވެ.

ކުނޫޒް ކުރިމަތީގަ ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ބުރިޖް ޕްރޮޖެކްޓަށް ވުރެ ބިޔަ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ބުނެ އާންމުން ޖޯކު ޖަހަމުންދާއިރު، މިކަމާއި މެދު މާޒީއަށް ކަޅިއެއް ހިންގާލުމަށް ފަހު ވިސްނާލަމާތޯ ؟

އެމްޑިޕީ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅަށް ޖެހިލަމާތޯއެވެ ؟  އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް، އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެ ސިލްސިލާކޮށް  މުޒާހަރާކޮށް އިޙްތިޖާދު ކުރަން ފެށުމުން، އެ ސަރަހައްދު ތަރައްޤިކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ، އެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުބައެއް ޓިނު ޖަހައި ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

 

އޭގެ ފަހުން މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ،އެ ވެރިކަން ނިމިގެން ދިޔައެވެ. އަނެއްކާވެސް ކުނޫޒް ކުރިމަތީން ތަކުރާރު ވަމުން މިދަނީ އެފަދަ މަންޒަރެކެވެ.

އަނެއްކާ މިއީ މިސަރުކާރުގެ ނިމެން އުޅޭ ކަމުގެ  އަލާމާތެއް ނޫންބާ؟